ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.7 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.2 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.5 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน