ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน