ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน