ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน