ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 10  
13 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน