ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน