ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน