ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน