ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69.12 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน