เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
2 ต.ค. 2557
3 ต.ค. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ระดับภาค คลิกที่นี่***
 

 
 

กำหนดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

รายการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน สพม. สถานที่แข่งขัน สพป.
1.กิจกรรมคำคม ห้องประชุม 1 สพม.37 ห้องประชุม สพป.แพร่ 1
2.เอแม็ทและซูโดกุ รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รร.วัดเมธังกราวาส
3.ครอสเวิร์ด รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ รร.อนุบาลแพร่

ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 
 

ตารางการแข่งเขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
                   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                   วันที่  10 เมษายน  2558
       ณ อาคารห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2

----------------------------------------------------------------
การแข่งขัน Cross word ป.1 - ป.6  เวลา 09.00 - 12.00 น.
การแข่งขัน Cross word ม.1 - ม.3  เวลา 13.00 - 16.00 น.
การแข่งขัน A Math ป.1 - ป.6    เวลา  09.00 - 12.00 น.
การแข่งขัน A Math ม.1 - ม.3    เวลา  13.00 - 16.00 น.
การแข่งขันคำคม ป.1 -ป.6        เวลา   09.00 - 12.00 น.
การแข่งขันคำคม ม.1 - ม.3       เวลา   13.00 - 16.00 น.
การแข่งขันซูโดกุ  ป.1 - ป.6      เวลา   09.00 - 12.00 น.
การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3       เวลา  13.00 - 16.00 น.

 
 

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

กำหนดการ การดำเนินการของโรงเรียน

 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 - 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 - 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ คลิกที่นี่

 
 

ระบบเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แล้ว
 

 
 

การแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ 17 - 19 ธ.ค. 57  คลิกที่นี่

 
  โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน ครู และกรรมการ  แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมได้แล้ว  
 

สถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการ

จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านริมใต้  

             พิธีเปิดงาน   สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคม  การงานอาชีพ 
              สถานที่จอดรถ    
                  - วัดอรุณนิวาส    
                  - ค่ายดารารัศมี จอดบริเวณด้านใน ลานสนาบิน ห้ามจอดด้านหน้าและโรงพยาบาล 

จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่สา
              สาระวิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
              สถานที่จอดรถ วัดสว่างบันเทิง  ค่ายกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3

จุดที่ 3  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
              ดนตรี ทัศนศิลป์  สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
              สถานที่จอดรถ  ฌาปนสถานบ้านสันโป่ง เทศตำบลสันโป่ง สำนักชลประทาน(ป่าติ้ว)

จุดที่ 4  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 
              ปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

จุดที่ 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
            นาฎสิลป์-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-เพลงไทยลูกกรุง

จุดที่ 6  หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
              เครื่องร่อน - เครื่องบ้น

จุดที่ 7 เทศบาลตำบลสันโป่ง   
             กิจกรรมเอโรบิก

จุดที่ 8 สำนักชลประทาน(ป่าติ้ว)
             กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

จุดที่ 9 วัดสระฉัททันต์ (หนองอาบช้าง)
             กิจกรรมดนตรีไทย


 
 

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน สาระภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

 
  กำหนดการประชุมคระกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ
วันที่  12 ก.ย. 57  กลุ่มการศึกษาปฐมวัย เวลา 09.00 น. ณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  12 ก.ย. 57  การศึกษาพิเศษเรียนร่วม เวลา09.00 น.ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่  12 ก.ย. 57  สาระภาษาต่างประเทศ เวลา 13.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  12 ก.ย. 57  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา 13.00 น.  ณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  12 ก.ย. 57  สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา  09.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  15 ก.ย. 57   วิทยาศาสตร์  เวลา  09.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  18 ก.ย. 57   ศิลปะ  เวลา  09.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่  เขต 2
วันที่  19 ก.ย. 57   สาระคณิตศาสตร์  เวลา  09.00 น.  ณ ร.ร.บ้านริมใต้
วันที่  19 ก.ย. 57   สาระภาษาไทย  เวลา  13.00 น.  ณ  ร.ร.บ้านริมใต้
วันที่  19 ก.ย. 57   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลา  09.00 น.  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
วันที่  19 ก.ย. 57   การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา  13.00 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย วันที่ 22  ก.ย.  57 เวลา  09.00 น.  ณ  สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 
 

ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน  วันที่  13 ก.ย. 54  ทั้งแข่งขันในระดับเขตและระดับชาติ

 
 

การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้

1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 

๐ เกณฑ์การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง [คลิ๊กที่นี่...]

 
  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 2 - 3  ตุลาคม 2557
ลงทะเบียนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ภายในวันที่  1  กันยายน  2557

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17 - 19  กุมภาพันธ์  2558
การแข่งขันระดับภาค ระหว่างวันที่    17 - 19 ธันวาคม  2557
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 160
จำนวนทีม 1,877
จำนวนนักเรียน 3,963
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,801
จำนวนกรรมการ 942
ครู+นักเรียน 6,764
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,706
ประกาศผลแล้ว 227/259 (87.64%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 76
เมื่อวาน 150
สัปดาห์นี้ 1,008
สัปดาห์ที่แล้ว 1,846
เดือนนี้ 2,800
เดือนที่แล้ว 4,307
ปีนี้ 39,609
ทั้งหมด 250,003