หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cnx2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2. 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3.  316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 4.  317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5.  323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 6. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7. 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 8. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9.  327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 10. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11.  329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 12.  330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13.  331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 14. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15.  333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 16.  334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17.  335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 18.  336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19.  742 การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ป.1-ม.3 20.  337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
21.  338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 22.  339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
23. 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 24. 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
25.  345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 26. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
27. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 28. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
29.  353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 30.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
31.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 32.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
33.  737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 34.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
35.  731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 36.  732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
37.  602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 38.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
39.  603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 40.  605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
41.  373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
43.  369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 44.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
45. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 46. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]