หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ) ครั้งที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2
วันที่ 10 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สนามวอลเลย์บอล 2 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาตร์ 2 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาตร์ 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง YC 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ห้องสมุด 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 09.00-12.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 13.00 - 16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 09.00-12.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 13.00 - 16.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 13.00 - 16.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 09.00-12.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ห้องประชุม ชั้น 2 10 เม.ย. 2558 13.00 - 16.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]