หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายหลวง 71 41 57.75% 14 19.72% 13 18.31% 3 4.23% 71
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 53 38 71.7% 10 18.87% 2 3.77% 3 5.66% 53
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 48 27 56.25% 11 22.92% 5 10.42% 5 10.42% 48
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 38 27 71.05% 2 5.26% 5 13.16% 4 10.53% 38
5 โรงเรียนบ้านริมใต้ 42 24 57.14% 10 23.81% 5 11.9% 3 7.14% 42
6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 40 24 60% 8 20% 4 10% 4 10% 40
7 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 41 21 51.22% 10 24.39% 7 17.07% 3 7.32% 41
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 35 16 45.71% 6 17.14% 7 20% 6 17.14% 35
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 35 15 42.86% 8 22.86% 7 20% 5 14.29% 35
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา 23 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 25 14 58.33% 6 25% 3 12.5% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 33 14 42.42% 5 15.15% 7 21.21% 7 21.21% 33
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 38 13 34.21% 11 28.95% 9 23.68% 5 13.16% 38
14 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 34 13 38.24% 9 26.47% 4 11.76% 8 23.53% 34
15 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านหลักปัน 19 13 68.42% 2 10.53% 0 0% 4 21.05% 19
17 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 40 12 30% 9 22.5% 12 30% 7 17.5% 40
18 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 33 12 36.36% 8 24.24% 7 21.21% 6 18.18% 33
19 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 26 12 46.15% 6 23.08% 4 15.38% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 25 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
21 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 37 11 29.73% 13 35.14% 6 16.22% 7 18.92% 37
22 โรงเรียนบ้านแม่สา 32 11 34.38% 10 31.25% 8 25% 3 9.38% 32
23 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
26 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 32 9 28.13% 9 28.13% 7 21.88% 7 21.88% 32
27 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 19 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
30 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
31 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
32 โรงเรียนบ้านสันกลาง 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านหนองหาร 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านน้ำริน 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านป่าลาน 21 7 33.33% 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 18 7 38.89% 8 44.44% 3 16.67% 0 0% 18
37 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 20 7 35% 7 35% 5 25% 1 5% 20
38 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 15 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนวัดท่าข้าม 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
40 โรงเรียนวัดสันคะยอม 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 23 6 26.09% 8 34.78% 6 26.09% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนบ้านหลวง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านปง 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 13 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
48 โรงเรียนบ้านศาลา 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 18 5 27.78% 10 55.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
51 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 18 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
52 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 26 5 19.23% 6 23.08% 10 38.46% 5 19.23% 26
53 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 19 5 26.32% 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 19
54 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 14 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
57 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
59 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านโปง 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
61 โรงเรียนบ้านปางไฮ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 9 5 55.56% 0 0% 0 0% 4 44.44% 9
63 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 21 4 19.05% 8 38.1% 3 14.29% 6 28.57% 21
64 โรงเรียนบ้านผึ้ง 15 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
65 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 16 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
66 โรงเรียนบ้านศรีงาม 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านหนองปิด 17 4 23.53% 2 11.76% 7 41.18% 4 23.53% 17
70 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
71 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านแม่เลา 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
77 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 4 44.44% 0 0% 0 0% 5 55.56% 9
78 โรงเรียนช้างใน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 16 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
82 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 12 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
83 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
84 โรงเรียนวัดปางเติม 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
85 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
87 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านกองแหะ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 2 12.5% 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 16
95 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
96 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 15 2 13.33% 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 15
97 โรงเรียนบ้านสันปง 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
98 โรงเรียนบ้านพระนอน 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
99 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านแม่แว 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนวัดแม่เลย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนภูดินวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
108 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 11 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
112 โรงเรียนประดู่วิทยา 11 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
113 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านปลาดาว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนวัดอมลอง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
120 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านต้นรุง 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านสันศรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดนาเม็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนต้นกล้า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนแม่โต๋ สาขาห้วยเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
133 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
135 โรงเรียนวัดหนองออน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
136 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านนากู่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]