หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน รัปปาปอร์ต 9 17 13
2 005 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 21 44 37
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 7 14 12
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 3 6 5
5 008 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 2 2 2
6 010 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 19 31 22
7 011 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 18 42 27
8 006 โรงเรียนช้างใน 4 9 6
9 014 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 15 31 24
10 018 โรงเรียนบ้านกองแหะ 4 6 6
11 019 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 13 28 22
12 021 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 4 7 6
13 020 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 10 24 17
15 025 โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 12 36 19
17 028 โรงเรียนบ้านต้นรุง 6 12 11
18 029 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 12 9
19 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 37 59 50
20 015 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 4 6 5
21 030 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 14 27 21
22 032 โรงเรียนบ้านนากู่ 2 3 2
23 033 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 38 92 57
24 034 โรงเรียนบ้านน้ำริน 12 21 17
25 035 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 6 17 11
26 037 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 11 28 19
27 036 โรงเรียนบ้านบวกเปา 23 34 33
28 038 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 34 64 46
29 039 โรงเรียนบ้านปง 12 21 12
30 042 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 5 13 9
31 043 โรงเรียนบ้านปางขุม 11 25 19
32 045 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 8 20 15
33 046 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 1 2 2
34 044 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 12 23 18
35 047 โรงเรียนบ้านปางไฮ 7 11 10
36 041 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 6 9 8
37 048 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 14 34 23
38 049 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 5 14 10
39 050 โรงเรียนบ้านป่าบง 7 9 8
40 051 โรงเรียนบ้านป่าลาน 21 36 31
41 054 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น 4 6 5
42 052 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 2 6 4
43 053 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 8 14 12
44 059 โรงเรียนบ้านผาหมอน 3 3 3
45 060 โรงเรียนบ้านผึ้ง 15 21 19
46 061 โรงเรียนบ้านพระนอน 8 13 11
47 085 โรงเรียนบ้านริมใต้ 42 93 57
48 160 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 17 40 28
49 086 โรงเรียนบ้านศรีงาม 11 23 18
50 087 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 14 40 25
51 089 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 9 10 10
52 090 โรงเรียนบ้านสันกลาง 13 37 25
53 091 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 20 48 33
54 092 โรงเรียนบ้านสันปง 11 19 17
55 093 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 18 34 27
56 094 โรงเรียนบ้านสันศรี 2 4 3
57 096 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 2 11 2
58 097 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 26 54 46
59 098 โรงเรียนบ้านหนองปิด 17 27 24
60 099 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 6 14 10
61 100 โรงเรียนบ้านหนองหาร 10 26 21
62 095 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 48 95 68
63 101 โรงเรียนบ้านหลวง 11 12 11
64 102 โรงเรียนบ้านหลักปัน 19 34 30
65 106 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 15 10
66 104 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 0 0 0
67 105 โรงเรียนบ้านห้วยบง 8 13 12
68 103 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 10 37 20
69 023 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 35 67 54
70 055 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 8 23 8
71 063 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 16 33 26
72 062 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 1 1 1
73 064 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 8 13 11
74 024 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 38 85 61
75 065 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 14 36 26
76 068 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 17 43 32
77 069 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 8 46 20
78 072 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 35 55 52
79 073 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 11 37 22
80 077 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 33 53 40
81 076 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 8 13 12
82 078 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 9 16 14
83 081 โรงเรียนบ้านแม่สา 32 62 34
84 079 โรงเรียนบ้านแม่เลา 11 19 18
85 083 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 25 42 30
86 070 โรงเรียนบ้านแม่แต 2 12 5
87 074 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 9 16 14
88 075 โรงเรียนบ้านแม่แมม 0 0 0
89 080 โรงเรียนบ้านแม่แว 7 16 13
90 082 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 4 6 5
91 067 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 33 55 44
92 071 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 26 55 43
93 066 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 13 30 20
94 058 โรงเรียนบ้านโปง 10 24 13
95 056 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 18 10
96 057 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 10 17 13
97 107 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 4 5 5
98 108 โรงเรียนประดู่วิทยา 11 32 18
99 109 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 14 25 15
100 110 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง 4 4 4
101 111 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 32 56 46
102 113 โรงเรียนพร้าวบูรพา 16 21 18
103 115 โรงเรียนภูดินวิทยา 5 14 6
104 116 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 1 1 1
105 118 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 41 78 59
106 119 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 23 53 40
107 120 โรงเรียนวัดทรายมูล 2 12 6
108 122 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 6 16 9
109 121 โรงเรียนวัดท่าข้าม 15 29 19
110 123 โรงเรียนวัดนาเม็ง 2 4 3
111 124 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 7 17 12
112 125 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 19 43 33
113 127 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 9 26 15
114 126 โรงเรียนวัดปางเติม 13 33 19
115 132 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 16 48 30
116 133 โรงเรียนวัดสันคะยอม 12 28 21
117 134 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 3 3
118 135 โรงเรียนวัดหนองออน 4 6 4
119 136 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 5 22 6
120 137 โรงเรียนวัดอมลอง 6 8 8
121 129 โรงเรียนวัดแม่กะ 7 23 11
122 131 โรงเรียนวัดแม่เลย 6 8 8
123 130 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 53 154 87
124 128 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 16 33 24
125 138 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 6 14 10
126 139 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 40 66 56
127 141 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 15 27 23
128 142 โรงเรียนสันทรายหลวง 71 179 95
129 143 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4 8 7
130 144 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 0 0 0
131 145 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 40 103 59
132 146 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 18 30 27
133 147 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร 1 3 2
134 002 โรงเรียนเขื่อนผาก 0 0 0
135 003 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 11 23 13
136 004 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 0 0 0
137 161 โรงเรียนแม่โต๋ สาขาห้วยเต่า 1 1 1
138 013 โรงเรียนต้นกล้า 2 2 2
139 016 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 18 37 29
140 017 โรงเรียนนานาชาติเปรม 0 0 0
141 040 โรงเรียนบ้านปลาดาว 5 12 10
142 112 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 3 17 6
143 114 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี 0 0 0
144 140 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 25 43 35
145 148 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ 0 0 0
146 149 โรงเรียนอนุบาลจิตรโรภาส 0 0 0
147 151 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ 0 0 0
148 152 โรงเรียนอนุบาลพรชัย 0 0 0
149 153 โรงเรียนอนุบาลรัตนกาญจน์ 0 0 0
150 154 โรงเรียนอนุบาลวรรณถา 0 0 0
151 155 โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์ 0 0 0
152 156 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ 0 0 0
153 157 โรงเรียนอนุบาลวีรยา 2 2 2
154 158 โรงเรียนอนุบาลสันทราย 0 0 0
155 159 โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก 0 0 0
156 150 โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงส์ 0 0 0
157 012 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 6 19 12
158 117 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 7 17 10
159 026 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 5 5
160 088 โรงเรียนบ้านศาลา 11 22 11
รวม 1877 3963 2801
6764

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]