สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 37 12 11 3 60
2 วัดแม่แก้ดน้อย 24 8 2 3 34
3 บ้านหนองไคร้ 23 8 5 4 36
4 บ้านนาบุญโหล่งขอด 22 1 5 4 28
5 ร่ำเปิงวิทยา 21 10 7 3 38
6 บ้านริมใต้ 19 9 5 3 33
7 สันป่าสักวิทยา 16 8 4 4 28
8 บ้านแม่ปั๋ง 14 7 7 5 28
9 สวนองุ่นเชียงใหม่ 14 6 3 1 23
10 บ้านแม่ยางห้า 14 5 7 7 26
11 บ้านแจ่งกู่เรือง 13 11 9 5 33
12 บ้านแม่โจ้ 12 8 7 6 27
13 บ้านแม่เหียะ 12 5 4 4 21
14 บ้านเจดีย์แม่ครัว 12 4 7 6 23
15 บ้านบวกเปา 12 3 4 1 19
16 บ้านบ่อแก้ว 11 8 4 7 23
17 สบเปิงวิทยา 10 9 12 7 31
18 บ้านแม่สา 10 9 8 3 27
19 บ้านร่มหลวง 10 3 2 1 15
20 บ้านทุ่งโป่ง 9 13 5 6 27
21 ป่าแป๋วิทยา 9 9 7 7 25
22 บ้านแม่โต๋ 9 6 4 3 19
23 ชุมชนวัดช่อแล 9 4 3 3 16
24 บ้านแม่ตะมาน 9 3 2 2 14
25 ป่าจี้วังแดงวิทยา 9 2 2 1 13
26 บ้านสันพระเนตร 8 3 1 1 12
27 บ้านสันกลาง 8 3 0 2 11
28 บ้านน้ำริน 8 1 2 1 11
29 บ้านป่าลาน 7 8 3 3 18
30 บ้านสันคะยอม 7 7 5 1 19
31 สหกรณ์ดำริ 7 4 2 2 13
32 บ้านโป่งแยงใน 7 1 1 0 9
33 วัดงิ้วเฒ่า 6 8 6 3 20
34 บ้านเมืองกื้ด 6 5 4 1 15
35 บ้านปง 6 3 2 1 11
36 วัดท่าข้าม 6 3 1 3 10
37 บ้านปางไม้แดง 6 3 0 0 9
38 บ้านศาลา 6 2 3 0 11
39 บ้านศรีบุญเรือง 6 2 2 1 10
40 บ้านหลักปัน 6 2 0 4 8
41 บ้านปางห้วยตาด 6 1 1 0 8
42 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 7 4 2 16
43 สันมหาพนวิทยา 5 7 3 0 15
44 วัดบ้านเหล่า 5 5 5 4 15
45 บ้านป่าติ้ว 5 4 2 3 11
46 บ้านท่าเกวียน 5 4 1 1 10
47 บ้านแม่ปาคี 5 3 1 2 9
48 บ้านบวกหมื้อ 5 3 1 0 9
49 บ้านแม่ไคร้ 5 2 3 2 10
50 บ้านโปง 5 1 4 0 10
51 บ้านปางไฮ 5 1 1 0 7
52 บ้านกาดฮาว 5 0 2 0 7
53 วัดปางมะกล้วย 5 0 0 4 5
54 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 4 10 1 2 15
55 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 4 8 3 6 15
56 บ้านผึ้ง 4 7 2 2 13
57 บ้านหนองปลามัน 4 6 10 5 20
58 วัดยั้งเมิน 4 5 3 3 12
59 บ้านแม่ขะปู 4 4 4 1 12
60 บ้านหลวง 4 4 1 0 9
61 บ้านแม่ลานคำ 4 3 0 2 7
62 บ้านเมืองขอน 4 3 0 1 7
63 บ้านแม่ย่อย 4 3 0 0 7
64 บ้านหนองปิด 4 2 7 4 13
65 บ้านแม่ตะละ 4 2 2 0 8
66 วัดบ้านป้อก 4 2 1 0 7
67 บ้านหนองหาร 4 2 0 0 6
68 วัดทุ่งหลวง 4 2 0 0 6
69 บ้านแม่เลา 4 1 4 2 9
70 บ้านหนองมะจับ 4 1 1 0 6
71 บ้านบวกจั่น 4 1 1 0 6
72 บ้านโป่ง 4 0 0 5 4
73 บ้านป่าฮิ้น 4 0 0 0 4
74 บ้านดอนแก้ว 4 0 0 0 4
75 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 3 6 3 4 12
76 บ้านต้นผึ้ง 3 6 3 0 12
77 บ้านขุนแจ๋ 3 5 0 2 8
78 วัดปางเติม 3 4 3 3 10
79 วัดสันคะยอม 3 3 2 0 8
80 บ้านปางขุม 3 3 1 2 7
81 บ้านป่าไหน่ 3 2 1 2 6
82 บ้านหัวฝาย 3 2 1 1 6
83 บ้านห้วยเกี๋ยง 3 2 1 0 6
84 บ้านป่าบง 3 1 1 2 5
85 ป่าบงห้วยฮ่าง 3 1 0 0 4
86 ชุมชนบ้านดง 3 0 3 1 6
87 บ้านกิ่วเสือ 3 0 1 0 4
88 วัดสันทรายมูล 3 0 0 0 3
89 ช้างใน 3 0 0 0 3
90 พร้าวบูรพา 2 6 3 5 11
91 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 2 5 7 1 14
92 บ้านสันปง 2 4 2 3 8
93 บ้านศรีงาม 2 4 1 1 7
94 เมฆขจรเชียงใหม่ 2 4 1 0 7
95 รัปปาปอร์ต 2 3 4 0 9
96 บ้านแม่แว 2 3 2 0 7
97 บ้านพระนอน 2 3 2 0 7
98 บ้านป่าก้าง 2 3 0 0 5
99 บ้านเป้าวิทยาคาร 2 2 3 1 7
100 วัดแม่เลย 2 2 1 1 5
101 ภูดินวิทยา 2 2 0 1 4
102 บ้านป่าตุ้ม 2 1 1 1 4
103 วัดห้วยไร่ 2 1 1 1 4
104 บ้านห้วยบง 2 0 2 2 4
105 เชียงใหม่มัธยม 2 0 1 3 3
106 บ้านกองแหะ 2 0 1 0 3
107 วัดทรายมูล 2 0 0 0 2
108 บ้านป่าเหมือด 2 0 0 0 2
109 อนุบาลวีรยา 2 0 0 0 2
110 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 7 2 1 10
111 บ้านแม่แฝก 1 6 1 0 8
112 ประดู่วิทยา 1 3 3 3 7
113 วัดแม่กะ 1 3 2 1 6
114 บ้านปางกว้าง 1 3 1 0 5
115 บ้านสะลวงนอก 1 2 3 3 6
116 บ้านปลาดาว 1 2 2 0 5
117 บ้านแม่แสะ 1 2 1 0 4
118 วัดอมลอง 1 2 0 3 3
119 ชุมชนบ้านแม่สาบ 1 2 0 0 3
120 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 1 2 0 0 3
121 บ้านต้นรุง 1 1 4 0 6
122 บ้านผาหมอน 1 1 0 1 2
123 บ้านสันศรี 1 1 0 0 2
124 วัดนาเม็ง 1 1 0 0 2
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 0 3 0 4
126 บ้านแม่แต 1 0 1 0 2
127 ต้นกล้า 1 0 0 1 1
128 ชุมชนบ้านโป่ง 1 0 0 1 1
129 บ้านหนองบัวหลวง 1 0 0 1 1
130 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 4 0 0 4
131 ประชาสามัคคีวิทยา 0 2 0 2 2
132 บ้านทับเดื่อ 0 1 3 1 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 2 1 3
134 วัดหนองออน 0 1 1 2 2
135 หนองหล่มวิทยาคาร 0 1 0 0 1
136 บ้านนากู่ 0 0 1 1 1
137 บ้านปางฮ่าง 0 0 1 0 1
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 1 0 1
139 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 1 0
รวม 715 456 320 233 1,724