สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 16 10 6 32 37 12 11 3 60
2 บ้านนาบุญโหล่งขอด 13 5 2 20 22 1 5 4 28
3 บ้านริมใต้ 9 5 6 20 19 9 5 3 33
4 วัดแม่แก้ดน้อย 8 10 3 21 24 8 2 3 34
5 บ้านหนองไคร้ 6 9 5 20 23 8 5 4 36
6 สันป่าสักวิทยา 6 7 2 15 16 8 4 4 28
7 บ้านแม่โจ้ 6 3 2 11 12 8 7 6 27
8 ร่ำเปิงวิทยา 5 8 5 18 21 10 7 3 38
9 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 4 1 10 14 6 3 1 23
10 ชุมชนวัดช่อแล 5 1 1 7 9 4 3 3 16
11 บ้านแม่ปั๋ง 4 3 4 11 14 7 7 5 28
12 บ้านบวกเปา 4 3 1 8 12 3 4 1 19
13 บ้านแม่สา 4 2 5 11 10 9 8 3 27
14 บ้านแจ่งกู่เรือง 4 2 4 10 13 11 9 5 33
15 สบเปิงวิทยา 4 0 3 7 10 9 12 7 31
16 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 3 1 1 5 5 7 4 2 16
17 บ้านป่าติ้ว 3 0 1 4 5 4 2 3 11
18 บ้านหนองหาร 3 0 1 4 4 2 0 0 6
19 บ้านทุ่งโป่ง 2 5 3 10 9 13 5 6 27
20 ป่าแป๋วิทยา 2 4 1 7 9 9 7 7 25
21 บ้านแม่โต๋ 2 3 3 8 9 6 4 3 19
22 วัดงิ้วเฒ่า 2 2 5 9 6 8 6 3 20
23 บ้านบ่อแก้ว 2 2 2 6 11 8 4 7 23
24 บ้านร่มหลวง 2 2 1 5 10 3 2 1 15
25 วัดทุ่งหลวง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
26 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 2 1 0 3 4 10 1 2 15
27 บ้านป่าฮิ้น 2 1 0 3 4 0 0 0 4
28 บ้านปางขุม 2 1 0 3 3 3 1 2 7
29 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 2 0 3 5 4 8 3 6 15
30 บ้านสันกลาง 2 0 2 4 8 3 0 2 11
31 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 0 2 4 3 2 1 0 6
32 บ้านแม่ขะปู 2 0 1 3 4 4 4 1 12
33 บ้านแม่ปาคี 2 0 0 2 5 3 1 2 9
34 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 5 3 1 0 9
35 บ้านโปง 2 0 0 2 5 1 4 0 10
36 ภูดินวิทยา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
37 วัดทรายมูล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านเจดีย์แม่ครัว 1 4 4 9 12 4 7 6 23
39 บ้านป่าลาน 1 3 2 6 7 8 3 3 18
40 บ้านปง 1 3 2 6 6 3 2 1 11
41 บ้านแม่ตะมาน 1 2 4 7 9 3 2 2 14
42 บ้านแม่เหียะ 1 2 2 5 12 5 4 4 21
43 บ้านโป่งแยงใน 1 2 1 4 7 1 1 0 9
44 บ้านหลักปัน 1 2 0 3 6 2 0 4 8
45 บ้านแม่ย่อย 1 2 0 3 4 3 0 0 7
46 วัดบ้านป้อก 1 2 0 3 4 2 1 0 7
47 บ้านเมืองกื้ด 1 1 3 5 6 5 4 1 15
48 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 1 2 4 9 2 2 1 13
49 วัดบ้านเหล่า 1 1 1 3 5 5 5 4 15
50 บ้านโป่ง 1 1 1 3 4 0 0 5 4
51 บ้านดอนแก้ว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
52 ป่าบงห้วยฮ่าง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
53 บ้านศาลา 1 1 0 2 6 2 3 0 11
54 วัดปางมะกล้วย 1 1 0 2 5 0 0 4 5
55 วัดยั้งเมิน 1 1 0 2 4 5 3 3 12
56 บ้านแม่ลานคำ 1 1 0 2 4 3 0 2 7
57 บ้านต้นผึ้ง 1 1 0 2 3 6 3 0 12
58 บ้านป่าบง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
59 วัดสันทรายมูล 1 1 0 2 3 0 0 0 3
60 วัดแม่เลย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
61 บ้านป่าตุ้ม 1 1 0 2 2 1 1 1 4
62 บ้านปางห้วยตาด 1 0 2 3 6 1 1 0 8
63 บ้านแม่แว 1 0 2 3 2 3 2 0 7
64 บ้านท่าเกวียน 1 0 1 2 5 4 1 1 10
65 บ้านหลวง 1 0 1 2 4 4 1 0 9
66 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 3 2 1 1 6
67 บ้านปางไฮ 1 0 0 1 5 1 1 0 7
68 บ้านเมืองขอน 1 0 0 1 4 3 0 1 7
69 พร้าวบูรพา 1 0 0 1 2 6 3 5 11
70 บ้านป่าก้าง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
71 บ้านปลาดาว 1 0 0 1 1 2 2 0 5
72 บ้านต้นรุง 1 0 0 1 1 1 4 0 6
73 บ้านแม่แต 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 ต้นกล้า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 บ้านแม่ยางห้า 0 5 5 10 14 5 7 7 26
76 วัดท่าข้าม 0 4 0 4 6 3 1 3 10
77 บ้านสันพระเนตร 0 3 2 5 8 3 1 1 12
78 บ้านสันคะยอม 0 3 2 5 7 7 5 1 19
79 บ้านผึ้ง 0 3 0 3 4 7 2 2 13
80 บ้านหนองปลามัน 0 2 1 3 4 6 10 5 20
81 บ้านหนองปิด 0 2 1 3 4 2 7 4 13
82 บ้านแม่ตะละ 0 2 1 3 4 2 2 0 8
83 วัดห้วยไร่ 0 2 1 3 2 1 1 1 4
84 บ้านแม่แฝก 0 2 1 3 1 6 1 0 8
85 วัดสันคะยอม 0 2 0 2 3 3 2 0 8
86 ชุมชนบ้านดง 0 2 0 2 3 0 3 1 6
87 บ้านศรีงาม 0 2 0 2 2 4 1 1 7
88 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 3 4 6 2 2 1 10
89 สันมหาพนวิทยา 0 1 2 3 5 7 3 0 15
90 บ้านปางไม้แดง 0 1 1 2 6 3 0 0 9
91 บ้านแม่ไคร้ 0 1 1 2 5 2 3 2 10
92 บ้านน้ำริน 0 1 0 1 8 1 2 1 11
93 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
94 บ้านกิ่วเสือ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
95 ช้างใน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 บ้านป่าเหมือด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 1 0 1 1 7 2 1 10
99 วัดแม่กะ 0 1 0 1 1 3 2 1 6
100 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
101 บ้านสันศรี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 สหกรณ์ดำริ 0 0 3 3 7 4 2 2 13
103 วัดปางเติม 0 0 3 3 3 4 3 3 10
104 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 0 3 3 2 5 7 1 14
105 บ้านกาดฮาว 0 0 1 1 5 0 2 0 7
106 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 4 1 4 2 9
107 บ้านขุนแจ๋ 0 0 1 1 3 5 0 2 8
108 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
109 อนุบาลวีรยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านปางกว้าง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
111 บ้านสะลวงนอก 0 0 1 1 1 2 3 3 6
112 วัดอมลอง 0 0 1 1 1 2 0 3 3
113 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 4 1 1 0 6
114 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 3 6 3 4 12
115 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 3 2 1 2 6
116 บ้านสันปง 0 0 0 0 2 4 2 3 8
117 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 2 3 4 0 9
118 บ้านพระนอน 0 0 0 0 2 3 2 0 7
119 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 3 1 7
120 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 0 2 2 4
121 เชียงใหม่มัธยม 0 0 0 0 2 0 1 3 3
122 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 1 3 3 3 7
123 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
124 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
128 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
129 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 4 0 0 4
131 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
132 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
134 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
135 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 183 180 146 509 715 456 320 233 1,491