สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สันทรายหลวง 18 12 7 37 41 14 13 3 68
2 บ้านนาบุญโหล่งขอด 14 9 2 25 27 2 5 4 34
3 บ้านริมใต้ 12 5 6 23 24 10 5 3 39
4 วัดแม่แก้ดน้อย 10 12 8 30 38 10 2 3 50
5 สันป่าสักวิทยา 8 11 3 22 24 8 4 4 36
6 บ้านหนองไคร้ 8 9 6 23 27 11 5 5 43
7 บ้านแม่โจ้ 6 3 2 11 12 8 7 6 27
8 บ้านหลักปัน 6 2 1 9 13 2 0 4 15
9 บ้านหนองหาร 6 0 2 8 8 2 0 0 10
10 ร่ำเปิงวิทยา 5 8 5 18 21 10 7 3 38
11 สวนองุ่นเชียงใหม่ 5 4 1 10 14 6 3 1 23
12 ชุมชนวัดช่อแล 5 1 1 7 9 4 3 3 16
13 บ้านแม่สา 4 4 5 13 11 10 8 3 29
14 บ้านแม่ปั๋ง 4 3 4 11 15 8 7 5 30
15 บ้านบวกเปา 4 3 2 9 15 3 4 1 22
16 บ้านแจ่งกู่เรือง 4 2 4 10 13 11 9 5 33
17 บ้านบ่อแก้ว 4 2 2 8 13 9 4 8 26
18 สบเปิงวิทยา 4 1 3 8 12 9 12 7 33
19 บ้านท่าเกวียน 4 0 1 5 8 4 1 1 13
20 บ้านสันพระเนตร 3 4 3 10 13 3 1 1 17
21 บ้านร่มหลวง 3 2 1 6 11 3 2 1 16
22 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 3 1 1 5 5 7 4 2 16
23 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 3 1 0 4 5 10 1 2 16
24 บ้านหลวง 3 0 1 4 6 4 1 0 11
25 บ้านป่าติ้ว 3 0 1 4 5 4 2 3 11
26 บ้านทุ่งโป่ง 2 6 4 12 11 13 6 7 30
27 ป่าแป๋วิทยา 2 4 1 7 9 9 7 7 25
28 บ้านแม่โต๋ 2 3 3 8 12 6 4 4 22
29 บ้านปางขุม 2 3 0 5 5 3 1 2 9
30 วัดงิ้วเฒ่า 2 2 5 9 6 8 6 3 20
31 บ้านศรีบุญเรือง 2 2 3 7 9 2 2 1 13
32 วัดสันคะยอม 2 2 1 5 7 3 2 0 12
33 บ้านแม่ย่อย 2 2 0 4 5 3 0 0 8
34 วัดทุ่งหลวง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
35 บ้านป่าฮิ้น 2 1 0 3 4 0 0 0 4
36 บ้านห้วยเกี๋ยง 2 0 3 5 6 3 1 0 10
37 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ 2 0 3 5 4 8 3 6 15
38 บ้านสันกลาง 2 0 2 4 8 3 0 2 11
39 บ้านแม่ขะปู 2 0 1 3 5 4 4 1 13
40 บ้านบวกหมื้อ 2 0 0 2 5 5 1 0 11
41 บ้านแม่ปาคี 2 0 0 2 5 3 1 2 9
42 บ้านโปง 2 0 0 2 5 1 4 0 10
43 บ้านป่าก้าง 2 0 0 2 3 3 0 0 6
44 ภูดินวิทยา 2 0 0 2 2 2 0 1 4
45 วัดทรายมูล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านเจดีย์แม่ครัว 1 4 7 12 16 6 7 6 29
47 วัดท่าข้าม 1 4 0 5 7 4 1 3 12
48 บ้านแม่ตะมาน 1 3 4 8 10 3 2 2 15
49 บ้านป่าลาน 1 3 2 6 7 8 3 3 18
50 บ้านปง 1 3 2 6 6 3 2 1 11
51 บ้านโป่งแยงใน 1 3 1 5 7 2 1 0 10
52 บ้านศรีงาม 1 3 0 4 4 5 1 1 10
53 บ้านแม่เหียะ 1 2 2 5 12 5 4 4 21
54 บ้านหนองปลามัน 1 2 1 4 5 6 10 5 21
55 วัดบ้านป้อก 1 2 0 3 4 2 1 0 7
56 สันมหาพนวิทยา 1 1 4 6 7 8 3 0 18
57 บ้านเมืองกื้ด 1 1 3 5 6 5 4 1 15
58 ป่าจี้วังแดงวิทยา 1 1 2 4 9 2 2 1 13
59 วัดบ้านเหล่า 1 1 1 3 5 5 5 4 15
60 บ้านโป่ง 1 1 1 3 4 0 0 5 4
61 บ้านดอนแก้ว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
62 ป่าบงห้วยฮ่าง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
63 บ้านศาลา 1 1 0 2 6 2 3 0 11
64 วัดปางมะกล้วย 1 1 0 2 5 0 0 4 5
65 วัดยั้งเมิน 1 1 0 2 4 5 3 4 12
66 บ้านแม่ลานคำ 1 1 0 2 4 3 0 2 7
67 ช้างใน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
68 บ้านต้นผึ้ง 1 1 0 2 3 6 3 0 12
69 บ้านป่าบง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
70 วัดสันทรายมูล 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 วัดแม่เลย 1 1 0 2 2 2 1 1 5
72 บ้านป่าตุ้ม 1 1 0 2 2 1 1 1 4
73 บ้านปางห้วยตาด 1 0 2 3 6 1 1 0 8
74 บ้านแม่แว 1 0 2 3 2 3 2 0 7
75 บ้านหัวฝาย 1 0 1 2 3 2 1 1 6
76 บ้านปางไฮ 1 0 0 1 5 1 1 0 7
77 บ้านเมืองขอน 1 0 0 1 4 3 0 1 7
78 พร้าวบูรพา 1 0 0 1 2 6 3 5 11
79 บ้านปลาดาว 1 0 0 1 1 2 2 0 5
80 บ้านต้นรุง 1 0 0 1 1 1 4 0 6
81 บ้านแม่แต 1 0 0 1 1 0 1 0 2
82 ต้นกล้า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
83 แม่โต๋ สาขาห้วยเต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่ยางห้า 0 5 5 10 14 5 7 7 26
85 บ้านสันคะยอม 0 3 2 5 7 7 5 1 19
86 บ้านปางไม้แดง 0 3 1 4 8 4 0 0 12
87 บ้านผึ้ง 0 3 0 3 4 7 2 2 13
88 บ้านแม่แฝก 0 2 2 4 2 6 1 0 9
89 บ้านหนองปิด 0 2 1 3 4 2 7 4 13
90 บ้านแม่ตะละ 0 2 1 3 4 2 2 0 8
91 วัดห้วยไร่ 0 2 1 3 2 1 1 1 4
92 ชุมชนบ้านดง 0 2 0 2 3 0 3 1 6
93 บ้านกองแหะ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
94 บ้านกาดฮาว 0 1 2 3 10 1 2 0 13
95 บ้านแม่ไคร้ 0 1 1 2 6 2 3 2 11
96 บ้านน้ำริน 0 1 0 1 8 1 2 1 11
97 บ้านหนองมะจับ 0 1 0 1 4 1 1 0 6
98 บ้านห้วยบง 0 1 0 1 4 0 2 2 6
99 บ้านกิ่วเสือ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
100 บ้านป่าเหมือด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 0 1 0 1 1 7 2 1 10
102 วัดแม่กะ 0 1 0 1 1 3 2 1 6
103 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
104 บ้านสันศรี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 สหกรณ์ดำริ 0 0 3 3 7 4 2 2 13
106 วัดปางเติม 0 0 3 3 3 4 3 3 10
107 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 0 3 3 2 5 7 1 14
108 บ้านแม่เลา 0 0 1 1 4 1 4 2 9
109 บ้านขุนแจ๋ 0 0 1 1 3 5 0 2 8
110 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 0 1 1 2 4 1 0 7
111 อนุบาลวีรยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านปางกว้าง 0 0 1 1 1 3 1 0 5
113 บ้านสะลวงนอก 0 0 1 1 1 2 3 3 6
114 วัดอมลอง 0 0 1 1 1 2 0 3 3
115 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 4 1 1 0 6
116 วัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 3 6 3 4 12
117 บ้านป่าไหน่ 0 0 0 0 3 2 1 2 6
118 บ้านสันปง 0 0 0 0 2 4 2 3 8
119 บ้านพระนอน 0 0 0 0 2 4 2 0 8
120 รัปปาปอร์ต 0 0 0 0 2 3 4 0 9
121 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 3 1 7
122 เชียงใหม่มัธยม 0 0 0 0 2 0 1 3 3
123 ประดู่วิทยา 0 0 0 0 1 3 4 3 8
124 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
125 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
126 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
128 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 ชุมชนบ้านโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 บ้านหนองบัวหลวง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
131 สันป่าตึงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 4 0 0 4
132 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
133 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
134 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
135 วัดหนองออน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
136 หนองหล่มวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านปางฮ่าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 มูลนิธิมหาราช 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 227 208 168 603 832 482 324 238 1,638