ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน