ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน