ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน