ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน