ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน