ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 27 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน