ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน