ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน