ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.6 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29.4 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 28.4 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน