ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน