ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 16 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 14 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน