ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 18 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 14 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 12 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 2 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน