ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน