ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช้างใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.32 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.98 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.33 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน