ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนช้างใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.5 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน