ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนช้างใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.54 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.5 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน