ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน