ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.7 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.3 เงิน 7  
8 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.7 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.9 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนากู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.7 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.3 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.8 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.4 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.9 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53.2 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน