ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.2 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.6 เงิน 14  
16 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.6 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.2 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.2 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน