ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.35 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.2 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน