ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.26 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.63 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.64 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.24 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.01 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.01 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.26 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.63 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.4 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน