ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.54 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.11 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.19 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.02 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.29 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.72 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.72 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.97 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.18 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.32 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58.66 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58.49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57.14 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54.32 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 38.95 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 34.53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30.04 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน