ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน