ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน