ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
16 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
17 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
18 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
19 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  
20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน