ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.69 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.28 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.7 เงิน 6  
7 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.44 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.98 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.16 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.87 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน