ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.12 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.92 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.77 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.07 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.92 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน