ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน