ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน