ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน