ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน