ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน