ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน